Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

Kulutusluottojen lainsäädäntöön liittyvät dokumentit vuosilta 2009 ja 2010Oikeusministeriön työryhmämietintö kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta koskien julkaistiin vuonna 2009. Siinä todettiin muun muassa seuraavaa: “Kansallisten luottomarkkinoiden kehittymisen johdosta ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden luotonantajien
rekisteröinnistä, jonka mukaan kuluttajaluottoja saisi tarjota vain luotonantajarekisteriin merkitty luotonantaja. ” Laki siis edellyttää luotonantajan rekisteröintiä luotonantajaksi. Lähes satasivuisesta selosteesta käy ilmi kulutusluottojen sen hetkinen tilanne ja suunnitelmat tulevaisuudelle.  Vuonna 2010 Oikeusministeriö julkaisi lausuntotiivistelmän asiasta.

Lakimuutokset sisältävät pieniä ja isompia muutoksia. Keskeisimpiä kohtia lakimuutoksessa olivat:

  1. Kuluttajaluoton käsite korvasi kulutusluoton käsitteen, koska käsite kulutusluotto käsittää Suomen lainsäädännössä myös asuntolainat.
  2. Suomen luottolainsäädäntö on EU:n direktiivin säännöksiä huomattavasti laajempi. Asuntolainojen lisäksi siihen kuuluvat alle 200 euron pikavipit. Kummatkaan eivät kuulu EU:n direktiivin sääntelyn piiriin. Siten asuntovelat on Suomessa rajattu tiettyjen direktiivin vaatimusten ulkopuolelle. Esimerkiksi peruuttamisoikeus ja ennenaikainen takaisinmaksu eivät koske pankkien myöntämiä kotimaisia asuntovelkoja.
  3. Vakuudettomien ja muiden kulutusluottojen vertailun helpottamiseksi luotonantajan tulee antaa vakiomuotoisella lomakkeella tiedot itsestään, tarjotusta rahoituksesta sekä kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista.
  4. Elinkeinoharjoittajat, jotka myöntävät kuluttajille rahoitusta, ovat velvollisia arvioimaan hakijan luottokelpoisuus.

Tällä hetkellä hallitus suunnittelee uutta lakia pikavippien korkokatolle. Lain on määrä tulla voimaan vuoden 2013 alkuun mennessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *